Gastronomie Chlazení krajnik nabidka

chladicí a mrazicí stavebnicové boxy

Naše společnost nabízí projekci, dodávky včetně montáže, záruční a pozáruční servis u celé řady chladicích a mrazicích zařízení. Samostatnou skupinu tvoří chladicí a mrazicí stavebnicové boxy. V současné době se jedná o velmi žádané zařízení. Jeho obliba spočívá v nenáročnosti stavební přípravy a rychlosti instalace, kdy postačí zpevněná plocha s definovanou přesností rovinností a přívod elektrické energie. Montáž vlastního boxu z PU panelů je velmi jednoduchá a časově nenáročná oproti klasické chladírně nebo mrazírně, kdy je nutno postavit obvodové zdivo a potom provést tepelnou izolaci. Vzhledem k velkému sortimentu PU panelů a jejich variabilitě týkající se šíře, výšky a tloušťky je možno postavit box dle přání a potřeb zákazníka.

Vlastní chladicí zařízení je možno dodat a instalovat formou:

  • blokové chladicí (mrazicí), což je kompaktní zařízení, jež se instaluje do stěny nebo stropu boxu a připojí se kabelem pouze k elektrické energii a je okamžitě schopné pracovat
  • klasického chladicího okruhu skládajícího se z kondenzační chladicí jednotky, výparníku, automatiky, elektrického rozvaděče, spojovacího chladicího potrubí včetně tepelné izolace a elektrické kabeláže
  • v případě instalace několika chladicích nebo mrazicích boxů vedle sebe, nebo v blízkosti je možno použít sdruženou kondenzační jednotku jež je schopna vychlazovat více na sobě nezávislých boxů.
Je celá řada chladicích a mrazicích aplikací, které jsme v tomto stručném výčtu neuvedli a jejichž problematikou se naše společnost zabývá jak po stránce návrhu a následné realizace, tak i po stránce servisní. Tento výčet si nedává za cíl vás seznámit s celou šíří problematiky chlazení, ale pouze nastínit některé námi řešené oblasti.