Gastronomie Chlazení krajnik nabidka

Chladicí zařízení pro stacionární chladírny

Naše společnost nabízí projekci, dodávky včetně montáže, záruční a pozáruční servis u celé řady chladicích a mrazicích zařízení. Samostatnou skupinu tvoří chladicí a mrazicí zařízení s samostatným chladicím agregátem sloužící k vychlazování vestavěných (stacionárních) chladíren
a mrazíren v prodejních jednotkách, kuchyních skladech
a v dalších prostorách

Tyto temperované prostory sloužící k uskladnění zboží, jež podléhá zkáze a jež musí být uchováváno při nízkých teplotách. Obdobně najdeme tato zařízení v zázemí kuchyní, výroben lahůdek, výroben uzenin a v řadě dalších výroben
a provozoven.
Na základě výpočetního programu na PC jsme schopni navrhnout pro uživatele optimální zařízení z hlediska provozního i ekonomického.Při výpočtu se vychází z různých kritérií, například z velikosti vychlazovaného prostoru,
z druhu a síly tepelné izolace, z druhu uskladněného zboží,
z denní obměny zboží, z požadované teploty, z teploty naskladňovaného zboží, z požadované vlhkosti a dalších.

Na základě těchto údajů navrhneme celý chladicí okruh, který se skládá z kondenzační chladicí jednotky, výparníku, spojovacího potrubí, regulačních prvků, elektrického rozvaděče, kabeláže jednotlivých komponentů a dalších zařízení nutných pro jeho chod. Dle požadavků zákazníka jsme schopni dodat
i zařízení pro měření a registraci teploty zajistit její přenos a uchovávání prostřednictvím PC.
Naše společnost nabízí kompletní služby skládající se z:
  • návrhu chladicího (mrazicího) okruhu
  • dodávka zařízení
  • montáže okruhů
  • záručního a pozáručního servisu
Cílem našeho snažení je spokojenost zákazníka s poskytnutými službami.