Gastronomie Chlazení krajnik nabidka

Krajník – Gastro s.r.o.

Společnost Krajník-Gastro s.r.o. byla založena v roce 2010. Kolektiv společnosti však tvoří kmenový zaměstnanci firmy KOLMEK spol. s r.o. jež v roce 2010 ukončila obchodní činnost a pracovníci přešli do nově založené společnosti.
Z těchto důvodů lze říci,že pracovní kolektiv zaměstnanců společnosti Krajník-Gastro s.r.o. tvoří zkušení pracovníci, jež v oboru pracují již dlouhou řadu let a mají bohaté zkušenosti jak s navrhováním prodejních jednotek, tak i gastronomických zařízení.
Jejich pracoviště je vybaveno projekční stanicí, jež zajišťuje zpracování výkresové dokumentace pro stavební povolení nebo prováděcí podklady pro jednotlivé odborné profese ( plyn, elektroinstalace, voda, kanalizace, vzduchotechnika ) potřebné pro realizaci jednotlivých zakázek. Za dobu svého působení pracovníci společnosti realizovali řadu komplexních zakázek po celém území České republiky, na Slovensku
a v Polsku.
Hlavní aktivity společnost jsou :
  • poradenství a vypracovávání projektové dokumentace po stránce technologií jak pro stavební řízení, tak i pro vlastní realizaci stavby.
  • koordinaci jednotlivých profesí při výstavbě související s realizací gastronomických zařízení formou "stavby na klíč".
  • dodávky profesionální gastronomické technologie a jejich montáží včetně potřebných zkoušek
    a revizních zpráv.
  • dodávky a montáž vzduchotechniky a klimatizace do varen , přípraven a jídelen
  • dodávky technologií pro chladírna a mrazírny včetně tepelných izolací na bázi PU-panelů a jejich montáže.
  • dodávky náhradních dílů pro gastronomická a chladící zařízení
  • dodávky a montáž vybavení prodejních jednotek chladicí technikou ( chladicí a mrazicí boxy, vitríny), regálovými sestavami, pokladními boxy, nářezovými stroji a dalšími doplňkovými zařízeními.
Společnost disponuje skladovým hospodářstvím vybaveným potřebnou skladovací a manipulační technikou.